Instalacja

React został zaprojektowany z myślą o stopniowym wdrażaniu. Dzięki temu zawarte w nim rozwiązania można stosować wybiórczo w zależności od potrzeb. Nie ważne czy chcesz tylko pobawić się Reactem, dodać trochę życia swojej stronie HTML czy rozpocząć prace nad większą apką reaktową - ta sekcja jest dla ciebie.

Wypróbuj Reacta

Żeby pobawić się Reactem wcale nie trzeba niczego instalować. Możesz, na przykład, zmienić kod w poniższym sandboxie.

function Greeting({name}) {
  return <h1>Witaj, {name}</h1>;
}

export default function App() {
  return <Greeting name="świecie" />;
}

Możesz edytować kod bezpośrednio lub otworzyć go w nowej zakładce, klikając na przycisk “Forkuj” w prawym górnym rogu.

W całej dokumentacji natkniesz się na wiele takich sandboxów. Poza samą dokumentacją, w sieci istnieje także wiele niezależnych sandboxów, które posiadają wsparcie dla Reacta, na przykład: CodeSandbox, Stackblitz czy CodePen.

Wypróbuj Reacta lokalnie

Aby wypróbować Reacta lokalnie na własnym komputerze, pobierz tę stronę HTML. Następnie otwórz ją w wybranym edytorze kodu i w przeglądarce.

Dodawaj Reacta do istniejącej strony

Jeśli masz już stronę i chcesz ją jedynie wzbogacić o interaktywność, możesz dodać Reacta za pomocą tagu script.

Stwórz nowy projekt reactowy

Jeśli chcesz stworzyć nowy, niezależny projekt z użyciem Reacta, możesz skonfigurować minimalny zestaw narzędzi dla przyjemnej pracy z kodem. Możesz także wystartować z pomocą frameworka, w którym wiele ważnych decyzji podjęto już za ciebie.

Kolejne kroki

Przejdź do rozdziału pt. Szybki start, aby zapoznać się z najważniejszymi pojęciami używanymi w codziennej pracy.