Wbudowane API reactowe

Poza hookami i komponentami, paczka react eksportuje także kilka innych API, które przydają się przy definiowaniu komponentów. Poniżej znajdziesz listę wszystkich aktualnych API Reacta.


  • createContext pozwala zdefiniować i przekazać kontekst do komponentów potomnych. Używane w parze z useContext.
  • forwardRef umożliwia komponentowi na wystawienie do rodzica jakiegoś węzła DOM, służącego za referencję. Używane w parze z useRef.
  • lazy pozwala opóźnić załadowanie kodu komponentu do czasu jego pierwszego wyrenderowania.
  • memo pozwala pominąć renderowanie komponentu, jeśli jego właściwości się nie zmieniły. Używane w parze z useMemo i useCallback.
  • startTransition pozwala oznaczyć zmianę stanu jako mało pilną. Podobne do useTransition.