Wbudowane komponenty reactowe

React dostarcza kilka wbudowanych komponentów, których możesz użyć w swoim kodzie.


Wbudowane komponenty

  • <Fragment>, również zapisywany jako <>...</>, pozwala zgrupować ze sobą wiele węzłów JSX-owych.
  • <Profiler> pozwala programowo zmierzyć wydajność renderowania drzewa.
  • <Suspense> pozwala wyświetlić komponent zastępczy w trakcie ładowania komponentów potomnych.
  • <StrictMode> włącza dodatkowe walidacje, dostępne tylko w środowisku deweloperskim, które pozwalają na wcześniejsze zlokalizowanie błędów.

Twoje własne komponenty

Możesz również zdefiniować swoje własne komponenty jako funkcje javascriptowe.